Mey, Inger E.

Annonse


MP3 taper kampen?

Mey, Inger E.

TONO utreder derfor det juridiske grunnlaget for søksmål mot søkemotorene til Fast og Lycos for distribusjon av ulovlige MP3-filer.

– Det er viktig å få skapt presedens her. Vi er ikke interessert i ungguttene som laster ned ulovlige filer, men ønsker å ta dem som skaper seg fortjeneste for eksempel gjennom reklameinntekter uten at opphavsmannen til åndsverket – musikken – får sitt, sier Mey til ITavisen.

Bør forfølges
– Vi er opptatt av at vi får trukket opp et redaktøransvar for det som legges ut på nettet. Den som legger ut ulovlige filer på sine hjemmesider har et redaktøransvar og bør kunne forfølges rettslig.

TONO samarbeider med alle de aktuelle aktørene i markedet, musikere, plateselskap og TONO-selskaper internasjonalt om dette arbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse