Standahl, NY

Annonse


Godt år for Ark

Standahl, NY

Et årsoverskudd som øker med 72 prosent til 77,6 millioner, mens totalomsetningen øker med omlag 20 prosent til 2.877 millioner kroner og fortjenesten pr. aksje4 øker med 43 prosent. Dette er i korthet de tallene som Ark la frem fredag formiddag, tall som Jan Erik Standahl var godt fornøyd med.

Omstrukturering
I tillegg til disse tallene skal man huske at mesteparten av 1998 gikk med til å omstrukturere konsernet, en prosess som fortsetter også i 1999. Standahl er for øvrig også optimist for inneværende år, til tross for de tendensene til stagnasjon og nedgangstider man ser blant annet i oljebransjen.

Standahl kunne fortelle at oljebransjen først har betydning for omsetningen av Skrivervik-produkter i Stavanger-regionen og at resten av konsernet i liten grad blir berørt av dette.

Annonse


– Hvis vi ser på oljesektoren er omsetningen av Sun-produkter fra 1. kvartal 1998 til 1. kvartal 1999 redusert med 85 prosent, sa Standahl.

Kommunikasjonsvekst
Ark-konsernet regner med at tele- og datakommunikasjon blir de sterkeste vekstområdene i 1999.

– Dette er et felt hvor man ikke opererer med IT-investeringer på tradisjonell måte, som en kostnadsfaktor, men hvor hele poenget med investeringen er å redusere bedriftens kostnader, og det kan man selge også i nedgangstider, sa Standahl, som brukte samarbeidet med energiselskapene om å kjøre IP-trafikk på kabler snurret rundt kraftkablene som et eksempel.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse