Annonse


Slik blir Fornebu-vedtak

Ap og FrP har 90 av 165 stemmer i landets nasjonalforsamling. Og det er disse to partiene som kommer til å skaffe flertall for ideen om et kunnskaps- og IT-senter på Fornebu.

Vedtaksforslaget
“Stortinget ber Regjeringen om at følgende blir gjennomført:

  1. Snarest, og før 1. juni 1999, utpekes det selskapet som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.
  2. I samråd med dette selskapet skal det fastsettes hvilket område som kreves for å gjennomføre planene for et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning.
  3. Staten deltar som medeier i dette selskapet. Staten kan gå inn med bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på Statens eiendommer avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket.
  4. Regjeringen må snarest ta opp forhandlingene med Oslo kommune for å finne en løsning for de deler av eiendommen som legges til kunnskapssenteret, som eies av Oslo kommune.
  5. Terminalbygningen legges inn i eierselskapet. Virksomheten skal igangsettes i terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger.
  6. Det inngås en avtale med selskapet om Statens øvrige engasjement i kunnskapssenteret, bl.a. når det gjelder forskning, utdanning, næringsutvikling og samarbeid med regionene.”

(Kilde: Odin/Innst.S.nr.99 ,1998-99)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse