Annonse


Norges største IT-auksjon

I USA har de to auksjonshusene e-bay og U-bid en samlet markedsverdi på omlag 85 milliarder kroner. Trolig finnes det omlag 1.500 auksjonssider på Internett i dag.

For beslutningstagere
Utstillerne på IT Expo får anledning til å auksjonere ut sine produkter. Blant de som har tegnet seg på listen er Siemens og Canon Norge. Online Club vil stå for selve auksjonen.

Messen arrangeres 20-22 april. Den er beregnet for beslutningstagere når det gjelder innkjøp av IT-utstyr innen næringsliv og offentlig sektor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse