Annonse


IT-Norge går sammen

Styrene har anbefalt at de tre organisasjonene slår seg sammen til en felles frittstående organisasjon, heter det i en pressemelding.

Styrene skal nå forhandle frem en fusjonsavtale som skal fremlegges for generalforsamlingene i de tre organisasjonene.

350 medlemmer
Den nye IT-organisasjonen vil samle IT-Norge og vil fra starten ha om lag 350 medlemmer, som representerer en omsetning på ca.50 milliarder kroner.

Styrene mener at man ved dette vil styrke IT-næringens samarbeid med myndighetene og virkemiddelapparatet, og synliggjøre næringen.

Den nye organisasjonen vil samle interessene til IT-selskaper, programvareselskaper, multimedia/internett-bedrifter, kontorleverandører, IT-konsulenter og teleselskaper, og ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av IT-næringen i hele Norge.

Det er i dag et betydelig antall IT-bedrifter som ikke er organisert i noen av organisasjonene. Den nye organisasjonen vil derfor ha et stort potensiale for medlemsvekst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse