Annonse


EØS kan stoppe IT-Fornebu

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har fått en juridisk vurdering av IT-planene for Fornebu av høyesterettsadvokat Ingolf Vislie og advokat Kristin Bjella, melder Aftenposten.

Ulovlig statsstøtte
“Etter vårt syn skaper den foreslåtte selskapsmodellen en uheldig sammenblanding av ulike interesser og formål. I henhold til statsstøttereglementet kan deler av statens engasjement gjennom et slikt selskap klart rammes av forbudet mot ulovlig statsstøtte”, skriver advokatene.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i planene til den mest aktuelle kjøperen: IT-Fornebu.

Uproblematisk utdanning
Men det er kun næringsplanene (både boligbygging og annen forretningsmessig virksomhet) som kan strande fordi de eventuelt strider mot EØS-reglementet.

Annonse


Staten kan fortsatt gå tungt inn i planene om et IT-utdanningssenter på Fornebu.

Subsidierer?
I vurderingen fra advokatene til AAD brukes et verdianslag på Koksaa-området på om lag 700 millioner kroner, og 3.000 kroner per kvadratmeter for de resterende arealene.

Basert på dagens markedsverdi, kan dette innebære at Staten går inn med verdier tilsvarende to milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse