Mobilbrygge

Annonse


Overraskende mobiltall

Mobilbrygge

Forbausende nok viste Telenor Mobils resultatet for 1998 at de hadde lavere omsetning per abonnent.

Telenor Mobil fikk over 389.000 nye kunder på sitt GSM-nett i fjor. Totalt hadde selskapet 1.571.000 mobilkunder. 1.260.000 av disse brukte GSM-nettet. Antallet NMT-abonnenter sank med 77.000 til 311.000.

Telenor Mobil opplevde også at hver kunde brukte telefonen mer. Men omsetningen har gått ned. Dette skyldes dels prisreduksjoner, dels at en har fått 250.000 kunder med kontantkort.

Annonse


Prater mer, betaler mindre
Omsetningen steg med 15 prosent, men gjennomsnittsregningen gikk ned med 2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det betyr at i gjennomsnitt brukte hver GSM-abonnent 167 minutter på sin mobil.

Regningen til gjennomsnittskunden sank fra 380 kroner til 372 kroner, til tross for at det ble pratet 21 minutter mer i mikrofonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse