Bankuttak

Annonse


Seksdobling for nettbankene

Bankuttak

I januar måned nærmet Fellesdata seg én million transaksjoner. Tilsvarende tall for januar i fjor var 280.000. Selskapet leverer nettbankløsninger til om lag halvparten av bankmarkedet og nær ni av ti norske banker.

– Fortsetter utviklingen slik den har gjort kan vi ende på rundt 4-5 millioner transaksjoner i måneden på slutten av året, sier direktør i Fellesdata, Jan Kirkerud. Han tror veksten vil fortsett å øke, og at nettbankene vil få stadig større betydning i fremtiden.

Flere tilbud
Ifølge undersøkelser fra Norsk Gallup ønsker rundt 30 prosent av Norges befolkning å gjøre transaksjonene sine på Internett. Kirkerud tror neste skritt for bankene vil være å tenke mer offensivt og utvide tilbudene på nettet.

Annonse


– I tillegg til vanlige banktjenester bør bankene også fokusere på verdiøkende tilbud som styrker forholdet til kundene. Den sterke siden til Internett ligger nettopp i mulighetene til å personifisere tilbudene. Ved å utnytte kunnskapene om kundene, kan bankene tilby skreddersydde program til den enkelte. For eksempel skatteberegninger eller budsjetter hvor alle personlige opplysninger allerede ligger inne, sier Kirkerud.

Best i Norge
Storebrand Bank ble i fjor kåret til landets beste nettbank av nettsiden Din Side. Nettbanken har opplevd en enorm økning i antall brukere det siste året.

– Vi har i overkant av 10.000 nettkunder. Rundt 6.500 er aktive. De fleste bruker nettet til å betale regninger eller sjekke de siste bevegelsene på kontoen, sier markedsansvarlig Christian Moxheim i Storebrand Bank.

Banken hadde 2.800 nettgiroer i januar i fjor, mens tallet var steget til 18 000 i desember. Moxheim mener at de store veksttallene bare vil øke fremover.

Flere kvinner
Fellesdata var først ute med levering av nettbankløsninger i Norge. I dag driver de rundt 100 banker på Internett.

De typiske brukerne av nettbankene er menn med høy utdannelse og høy inntekt. Kirkerud mener at trenden er i ferd med å snu.

– Jeg tror kvinnene er på full fart inn på Internettmarkedet, som blir mer og mer et allemannseie. De vil trolig ha en viktig posisjon som fremtidens bankkunder på nettet, sier han.