Arkiv

Annonse


Mener SET er for komplisert

Arkiv

Maartmann-Moe har sluttet å bruke SET personlig.

– Hver gang det var en oppgradering fikk jeg tre disketter. Sist gang klarte jeg ikke å installere. Da gadd jeg ikke mere. Ikke det at jeg er en verdensmester når det gjelder installering. Men hele konseptet er så tungt at jeg ikke helt forstår hvordan de kan forvente at den skal brukes av de brede masser, sier Maartmann-Moe.

Finnes alternativer
Martmann-Moe mener det finnes alternativ for sikker handel.

Annonse


– Hvis man skal ha e-handel i stor skala må man ha en lav terskel, men samtidig må sikkerheten ivaretas på en god måte. SET er på en måte overflytting av sjekk-konseptet til nettet. Litt hardt sagt bidrar SET med fordeler bare på et par punkter: at en sikres at brukerstedet ikke får sett kortnummeret og at en får en automatisk godkjenning fra kortselskapet, sier han.

Han har mer tro på andre løsninger; som kortlesere i PC- eller telefon. Andre alternativ kan være løsninger med 820-nummer, eller integrasjon av nettbank direkte i nettløsninger.

– Det er en rekke alternative løsninger som er mye enklere enn SET, sier Maartmann-Moe.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse