Adolfsen, Tom 2.gif

Annonse


Merkantildata vil bli svensk

Adolfsen, Tom 2.gif

Styret i Merkantildata ASA vedtok 17. februar 1999 å søke børsnotering av selskapets aksjer på den såkalte A-listen ved Stockholm Fondbørs.

Er søta bror snillere?
Tom Adolfsen har ofte klaget over å få dårlig behandling av norske investorer. Han har kanskje et poeng siden prisingen av Merkantildata er relativt beskjeden til å være et IT-selskap.

Price/earnings ligger langt lavere enn hos konkurrenten ARK, og med den enorme veksttakten er en price/sales-multiplikator på kun èn lavt i internasjonal målestokk.

Annonse


Naturlig skritt
I sin offisielle begrunnelse meddeler styret at de anser notering i Stockhom som et naturlig skritt på bakgrunn av selskapets nordiske satsing.

Styret legger videre til grunn at noteringen vil øke omsetningen og skape en mer effektiv prisdannelse (les: hausse opp kursen) i markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse