Annonse


Ingen overraskelser i Nera

Resultatet viser at selskapet er i ferd med å hente inn igjen restruktureringskostnadene på 405 millioner kroner som det måtte ut med i fjor sommer.

Radiolinjer står for 50 prosent
Økt etterspørsel etter Neras radiolinjeprodukter på det internasjonale markedet resulterte i en inntektsvekst på 13 prosent på dette forretningsområdet i fjor. Radiolinjeproduktene sikret dermed at selskapet som helhet kan vise til en svak vekst i omsetningen. De samlede driftsinntektene endte på 3 milliarder kroner, mot 2,97 milliarder året før.

Omsetningen av radiolinjeprodukter utgjør nå vel halvparten av selskapets samlede inntekter, totalt 1,55 milliarder kroner.

Tapte på Inmarsat
Utflatingen i markedet for satellittelefoner og jordstasjoner for Inmarsat-systemet ble merkbar også for Nera. En omsetning innen satellitt på 946 millioner kroner er en svak nedgang sammenlignet med året før.

En vekst i omsetningen av radiolinjeutstyr på 13 prosent sikret Nera samlede driftsinntekter på 3 milliarder kroner i fjor. Det er en vekst fra 2,97 milliarder året før.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse