Annonse


Historisk teledag

ElTele blir dermed første norske teleoperatør som ikke lenger er avhengig av å leie nettkapasitet av Telenor frem til sluttbruker.

– Fra våre lokale nett kan vi strekke fibre helt inn til sluttbruker. Via samarbeidet med Bane Tele tilbyr vi nå teletjenester på eget telenett til hele landet sør for Trondheim, sier markedsdirektør Svein Risberget i ElTele Øst til nyhetsbyrået NewsWire.

Avtale i 10 år
Avtalen mellom Bane Tele og ElTele-selskapene i Østfold, på Østlandet, i Rogaland, i Bergensområdet og i Trøndelag går over ti år.

Tilbudet retter seg til næringsliv og offentlige virksomheter. Til nå har ElTele mellom 500 og 600 kunder.

Annonse
Fibernettet har kapasitet for høyhastighets tele- og datakommunikasjon.

Skudd for baugen
1. februar falt Telenors monopol på transport av teletjenester over lange avstander i Norge. Nå har monopolet på den siste forbindelsen inn til sluttbruker også falt.

– Vi har bygget fibre i lokalområdene i flere år. Når vi nå knytter vår infrastruktur sammen med Bane Teles, kan vi også tilby våre kunder interregionale tjenester, sier Risberget.

Siden begynnelsen av 1980-tallet har ElTele bygd lokale fibernett langs strømnettet i byer og tettsteder. Dermed har selskapet infrastruktur helt frem til sluttbruker, og er ikke lenger avhengig av å leie kapasitet fra Telenor.

Samarbeid
1. februar fikk Telenor for første gang konkurranse om selve telenettet mellom de store byene og tettstedene fra flere nye netteiere. Det nye nå er at lokalområdene via ElTele koples sammen med langdistansenettene til Bane Tele.

– ElTele, som selv ikke eier et lengre transportnett, er en type samarbeidspartner vi ønsker å ha. Vi produserer transporttjenester, mens ElTele legger på tele- og datakommunikasjonstjenester, sier fungerende telesjef Kai-Tore Rønold i Bane Tele.

Bane Tele og ElTele tar sikte på å kapre mellom 20 og 30 prosent av markedet for transport av tele- og datatjenester

Halv pris på teletransport
Bane Tele inngår i Jernbaneverket. Dette selskapet disponerer 3.700 kilometer fiberoptisk kabel langs jernbaneskinnene.

I en rapport fra i fjor kalkulerte konsulentselskapet Teleplan med en volumvekst i det norske markedet for teletransport på mellom 175 og 390 prosent frem til år 2003.

Teleplan mener at priskrigen mellom aktørene vil redusere teletransportprisene med inntil 50 prosent. Markedet kan komme opp i nærmere sju milliarder kroner innen år 2003.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse