Arild Steen

Annonse


Milliardkontrakt til Compaq

Arild Steen

Siden omfanget av avtalen er såpass stor vil det norske selskapet ta ansvar for den europeiske delen av kontrakten, mens resten av verden overlates til Compaqs hovedkvarter i Nord-Amerika, melder Dagens Næringsliv.

Undertegner i dag
– Vi regner med at den europeiske delen vil stå for en tredjepart av kontraktbeløpet, sier adm. direktør Gunnar Bjørkavåg i Compaq Computer Norway as.

I kveld kommer Teleposts ledelse til Norge for å undertegne kontrakten som gjelder outsourcing av tjenester, samt levering av datautstyr og programvare.

Annonse


Telepost som ble dannet i 1996 er delvis eid av nordmenn. Telenor Venture sitter med litt over 20 prosent av aksjene, mens Sveaas-gruppen har omtrent seks prosent.

Øke bemanningen
– Avtalen kan fort bli enda større enn en milliard kroner over de neste tre årene. Det er opp til oss, bekrefter Bjørkavåg som nå må øke bemanningen på konsulentsiden fra dagens 100 personer til om lag 125 i løpet av 1999.

Omsetningen vil øke til om lag tre milliarder kroner.