Annonse


Underbetalte IT-konger

Hva har de to topplederne felles, ved siden av at de begge er 43 år gamle?Bill Gates og Steve Jobs er milliardærer begge to. Og i følge USA Today er de trolig blant de billigste styreformennene i USAs næringsliv.

Tjener lite
Microsoft doblet sin børsverdi i fjor. Bill Gates fikk bare 550.000 dollar i lønn og bonus av selskapet. Dette er lite i forhold til det andre toppsjefer drar inn. Allikevel lider vel ikke Gates noen nød.

Han eier stadig 19,8 prosent av Microsoft. Aksjene er med dagens børskurser verdt over 80 milliarder dollar, eller godt over 600 milliarder norske kroner.

Han har også aksjeposter i andre selskap. Bill Gates har solgt ut en del aksjer det siste året. Med onsdagens aksjekurs ville de ha vært verdt nærmere 20 milliarder.

Annonse


Kr. 7,50 i årslønn
Steve Jobs, Apples meget midlertidige styreformann, tok ut en eneste dollar i lønn fra selskapet i fjor. »Bill» er åpenbart ikke hans verb. Han hadde en formue på »fattige»9 milliarder kroner. Mesteparten av dette kommer fra hans eierskap i Pixar, et selskap som produserer dataanimasjoner.

Steve Jobs var med på å starte opp Apple i 1975. Siden han vendte tilbake i 1997 har kursen på aksjene blitt doblet. Han har aksjer for skarve åtte millioner kroner i Apple.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse