Annonse


Du må bli glad i å lære

Samtidig er livslang læring, konstant kompetanseheving og effektiv kunnskapsforvaltning forutsetninger for at norsk næringsliv skal lykkes på et stadig mer globalisert konkurransemarked.

To fronter
– Arbeidet for livslang læring må derfor skje på minst to fronter, mener fagsjef Mona Sætrang i Næringslivets Hovedorganisasjon, Seksjon for kompetanse. Sætrang er dermed blant dem som går i spissen for at livslang læring skal kunne bli et reelt virkemiddel og aktivum for norsk næringsliv og bedriftenes konkurranseevne.

Brutal endring
– For det første må hvert enkelt individ innstille seg på å lære gjennom hele livet. Dette er en brutal endring fra bare en eller to generasjoner tilbake, mener hun.

Tidligere kunne man tillate seg å betrakte seg selv som utlært etter endt utdannelse. I dag er dette en umulig holdning for den som vil henge med i arbeidsmarkedet.

Kombinere med arbeid
– Dernest må utdanningssystemet endres slik at læring kan skje når næringslivet eller individet etterspør ny kunnskap. Og det må bli enklere å kombinere arbeid og utdanning, sier Mona Sætrang.

Hun tror unge mennesker har evnen til å innse at det er nødvendig å satse på livslang læring. Sætrang tror dagens unge har forstått at de må holde flest mulig dører åpne med hensyn til utdanning og arbeid, men hun har likevel noen råd å komme med:

Moduler
– De unge må sørge for å få arbeidstrening tidlig nok, sier hun. De bør bygge opp utdanningen sin bitvis. Start gjerne med en yrkesutdanning. Man behøver ikke nødvendigvis fullføre høyere utdanning mens man er helt ung. Det er ingen skam å “hoppe av” for å jobbe, og så etter hvert bygge videre på det grunnlaget man har.

Sætrang anbefaler at utdanningen bygges opp etter “legokloss-prinsippet”.

– Sett sammen et mangfold av biter som fungerer sammen, og som etter hvert utgjør en helhet. Det burde være mulig å “plukke” moduler basert på for eksempel fagbrev, BI-utdanning, kurs, universitet og høyskoler, sier Mona Sætrang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse