Annonse


Tele tjener stort på data

Tall fra amerikanske operatører viser at denne utviklingen er i ferd med å bli en global trend.

Tid for forklaringer
Månedsskiftet januar/februar er den store årsresultatperioden i amerikansk næringsliv; det er da bedriftene forklarer (eller bortforklarer) det som skjedde i løpet av fjoråret.

Dette gjelder også de store teleoperatørene, som for tiden bruker mye tid på å fortelle om forholdet mellom datatrafikk og tradisjonell teletrafikk.

Når man snakker om datatrafikk er det først og fremst trafikken Internett medfører man legger vekt på.

Annonse


WorldCom og data
MCI WorldCom kunne for eksempel fortelle at inntektene fra datatransport økte med 28 prosent i fjor, mens inntektene fra taletjenestene kun økte 8 prosent.

Riktignok tjener WorldCom svært godt på UUNET, selskapets Internett-leverandør, men også lokal- og rikstelefondivisjonene rapporterer om betydelig økning i data-omsetningen.

27 prosent av selskapets totalomsetning kommer fra data; 20 prosent hvis man skiller ut UUNET som egen forretningsenhet (slik WorldCom gjør).

Baby Bell
SBC, et av de største Baby Bell-selskapene, sa at dataomsetningen økte med 32 prosent i fjor og at den nå står for omlag 7 prosent av totalomsetningen.

Hos Ameritech, en annen Baby Bell, står data for 10 prosent av totalomsetningen, men omlag 33 prosent av veksten.

Er data virkelig data?
Amerikanske industriobservatører er ikke sene om å fortelle at dette er en trend som forteller mye om hvordan teleoperatørene vil fungere i fremtiden. Men man skal også ta tallene med en klype salt, siden mye trafikk mellom moderne hussentraler sendes over nettet som datatrafikk, selv om det egentlig er snakk om tale.

Wall Street liker imidlertid godt å høre at dataomsetningen vokser, derfor omtales mest mulig som data. Overgangen til den digitale verden gjør det vanskelig å skille nøyaktig mellom de to trafikkformene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse