Annonse


Supert for Sonec

Sonec fikk et resultat før skatt på 48,9 millioner kroner i 1998, mot 36,3 millioner kroner i fjor. I samme periode omsatte elektronikkselskapet for 790,7 millioner kroner, mot 576,7 året før.

Flere kunder
“Selskapet har lykkes i sin strategi i å øke antall kunder for å sikre vekst og lønnsomhet. Det produseres i dag for over 40 kunder som alle leverer sine produkter til et internasjonalt marked. Det er igangsatt tiltak for å øke omløpshastighet på arbeidskap. Det forventes resultater av dette allerede i 1. første kvartal 99”, melder Sonec til Oslo Børs.

1. mars overtar selskapet 120 ansatte fra elektronikkproduksjonen til Siemens i Norge – en overtakelse som inkluderer en toårig avtale om å produsere siemenskomponenter.