Annonse


Tvinges til nettannonsering

Statens regler innebærer at annonsører i Oslo må rykke inn en og samme annonse i ni riksdekkende aviser samtidig, melder Aftenposten.

100.000 for en annonse
– Hvis vi vil utlyse en stilling for egen regning, må vi velge samtlige av de såkalt listeførte avisene, aviser som kvalifiserer for statsstøtte, i Oslo. Det kan koste oss over 100.000 kroner hver gang, sier kontorsjef Egil Engen i Kreftregisteret.

Elektronisk annonsering
På grunn av de store kostnadene vurderer Engen sammen med andre, å bruke egen hjemmeside som annonsemedium.

– Både vi og andre etater er i ferd med å ta i bruk elektronisk annonsering. En kortere utlysningstekst i dagspressen med henvisning til egne hjemmesider på Internett er et alternativ til annonsering i dagspressen, med de regler som gjelder der, sier Engen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse