Annonse


Stento med solid overskudd

Bunnlinjen som i fjor var rød, viser nå et overskudd på 35 millioner kroner etter skatt.

Omstrukturering koster
I tredje og fjerde kvartal ble selskapet belastet med omstruktureringskostnader til sammen 13 millioner.

Det er inntektsført en netto gevinst ved salg av montasjevirksomheten i Alvdal på 7,8 millioner i 1. kvartal.

Børsvinner – ned i dag
Etter fjorårets snuoperasjon er selskapet blitt en av årets børsvinnere. Selskapsverdien har økt med 36 prosent i år, til 371 millioner kroner.

Annonse


Etter at årsresultatet ble offentliggjort i dag, onsdag, har aksjen falt to prosent før lunch. Samtidig falt IT-indeksen med halvannen prosent, og totalindeksen med bare en halv prosent.

Fortsatt vekst
Selskapet arbeider med et program for å redusere kapitalbindingen innenfor varelager og kundefordringer.

Selskapet har skapt salgsvekst både organisk og gjennom oppkjøp. I børsmeldingen rapporterer styret i Stento om optimisme for utviklingen i 1999.

Stento årsresultat 1998
  1998 1997
Driftsinntekter 548.403 * (473.421) *
Driftsresultat 42.073 * (-3.449) *
Resultat før skatt 36.460 * (-8.021) *
Resultat 35.022 * (-8.078) *
Resultat per aksje 1,94 (-0,49)

* Tallene er i millioner kroner

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse