Annonse


Nye kort for næringslivet

Kreditkassen valgte Fellesdatas kortsystem når de nå satser på det norske kortmarkedet. Samtidig er det den første avtalen mellom de to bedriftene. Vittige tunger har vært raske til å kalle samarbeidet for Felleskassa.

Et gjennombrudd
Avtalen gir banken rask tilgang til en kortløsning som administrerer alle typer kort. Den omfatter også innkjøpskort til bedriftskunder, melder nyhetsbyrået Newswire.

– Kontrakten er et gjennombrudd for FD Kort samtidig som dette er vår første kontrakt med Kreditkassen, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata.

Annonse


Sikkert og kontrollert
Såkalte innkjøpskort er helt nytt på det norske markedet. Bedriftenes innkjøpsansvarlige får egne kort som kan brukes bestemte steder, for eksempel hos leverandører hvor bedriften har rabattordninger.

– Fordelen for bedriften er, foruten rasjonalisering av innkjøpsfunksjonen, økt internkontroll og ikke minst sikkert oppgjør gjennom Visa-systemet, sier Trasti.

Tilpasses etter markedet
FD Kort er basert på det internasjonale kortsystemet Card-Pac fra Sema Group i England. Det benyttes i mer enn 40 installasjoner i Europa og i rundt 200 på verdensbasis.

– Dette kortet er bygd opp i moduler som gjør at det kan bygges ut og tilpasses etter hvert som markedet endrer seg. Det er fleksibelt i forhold til hurtig produktutvikling og tilpassing til nye internasjonale løsninger, forteller Trasti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse