Annonse


Dell størst i verden

Samtidig hevder analytikerne i IDC at Dell har hatt en eksplosiv vekst. Fra en markedsandel på omlag null i begynnelsen av 1997 til en lederposisjon ved årets slutt 1998.

– Dell har blitt en størrelse å ta hensyn til i markedet for personlige arbeidsstasjoner, siteres analytikeren Tom Copeland i IDC i en melding fra Dell.

Også store på Unix og NT
Dell introduserte sin Precision Workstation i juli 1997. Maskinene er spesielt beregnet innenfor tunge områder som datastyrt design, digital publisering, geografiske informasjonssystemer, animasjon og markedet for finansiell analyse.

Dell melder også at de er verdens nest største leverandør av systemer for Unix og NT. De viktigste konkurrentene her er Sun, IBM, Compaq og Silicon Graphics.