Oslo Børs

Annonse


Børssystem endelig i bruk

Oslo Børs

For første gang foregår all handel fra de 33 meglerforetakene fra meglernes egne kontorer, skrive Børsen i en pressemelding.

Stor aktivitet
I løpet av den første handelsdagen ble det gjennom 4.674 transaksjoner omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 1.166 mill kroner. Børsdirektør Kjell Frønsdal karakteriserer aktiviteten som overraskende stor og er svært tilfreds med at meglerne så raskt har tilpasset seg den nye hverdagen.

– Det er med stor tilfredshet jeg konstaterer at handelssystemet på alle måter fungere etter forutsetningene. Vi har ikke kunnet konstatere noen tekniske problemer av noen art og har så langt bare mottatt udelt positive reaksjonene fra våre brukere, fortsetter Frønsdal.