Annonse


Nettseier for abortleger

Dommen betegnes som en milepæl i kampen om grader av ytringsfrihet på nettet, ifølge Adresseavisen.

Lang betenkningstid
Etter en tre uker lang rettssak måtte juryen ha fem dager på seg for å komme fram til en kjennelse.

Men til slutt ble de enige om at det var for grovt av abortmotstanderne å sammenlikne sin kamp mot abort med krigsforbryteroppgjøret i Nürnberg i Tyskland etter annen verdenskrig.

Grov krenkelse
Juryen mente også at det var å trekke den grunnlovsfestede ytringsfriheten for langt, når abortmotstanderne la ut «etterlyst»-plakater på nettet, med bilder av leger og sykepleiere som deltok i abortinngrep.

Annonse


I kjennelsen het det at dette var en grov krenkelse av disse personenes gode navn og rykte.

Oppfordret til terrorisme
Men ikke bare det – «etterlyst»-plakatene kunne gjøre de avbildede personer til mål for mer eller mindre sinnsforvirrede terrorister. Og det måtte, eller burde de mer enn et dusin tiltalte abortmotstanderne ha forstått, het det videre i juryens kjennelse.

Saken mot abortmotstanderne var anlagt av Portlands Feministiske Helsesenter, en organisasjon som driver rådgivning om familieplanlegging og en gruppe på fire leger. Saksøkerne hevdet at abortmotstandernes virksomhet hadde påført dem reell frykt for liv, helse og eiendom, ifølge Adresseavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse