Annonse


E-post mot vold!

Som styremedlemmer i Treffpunkt har han fått med seg tidligere stortingspresident og høyrepolitiker Jo Benkow, samt tidligere Fremskrittspartipolitiker Pål Atle Skjervengen.

Dette inneholdt e-posten
Kjære medmenneske!

Vi er svært bekymret over voldsutviklingen i samfunnet. Vi leser om blind vold, ran, knivdrap, skyting og annen vold i massemedia hver eneste dag. Dette skaper frykt og utrygghet hos folk. Ofrene og deres nærmeste opplever plutselig tragedier og blir merket for livet. Denne saken angår oss alle. Utviklingen er uakseptabel og må reverseres nå!

Hva kan så du og jeg gjøre? Vi kan i hvert fall si i fra og oppfordre alle politiske partier til å sette voldsutviklingen i samfunnet øverst på dagsorden.

Annonse


1. Vi krever ressurser til forebyggende tiltak for barn og unge.
2. Vi krever konkrete tiltak mot småkriminalitet.
3. Vi krever mer politi i gatene og ressurser til effektivt og kontant rettsoppgjør og soning.

Er du enig i dette oppropet, støtt opp! Nå har du sjansen til å si hva du mener. Klikk her og vi vil viderebringe ditt bidrag til politikerene. Ditt bidrag teller! Send også denne e-posten til alle dine bekjente slik at vi kan gjøre dette til et folkekrav.

Dersom du ønsker å gi den støtte til denne aksjonen kan du gjøre det på: www.treffpunkt.no/content/n_index/01029901.html

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse