Philips Onsis

Annonse


Trådløs telefon er farlig?

Philips Onsis

Mens signalene til en mobiltelefon, ifølge Strålskyddsinstitutet aldri er høyere enn at samtalen når frem, er signalene til DECT-telefonene høyere og konstante. Samtidig avgir senderne et strålingsfelt som påvirker hele kontoret.

GSM-teknologi er bedre
Dosent og forsker på dette feltet, Kjell Hansson-Mild ved Arbetslivsinstitutet i Umeå, sier til Tidningarnas Telegrambyrå at produsentene ikke tar ansvar. Det er fullt mulig å utruste de trådløse telefonene med samme teknologi som begrenser strålingen i GSM-telefonene.

– Dessverre har man ikke tatt til seg den sofistikerte teknologien som er tilgjengelig. Det er ingen grunn til noen alarm, men de som bruker DECT-telefoner utsettes helt klart for unødig eksponering, sier han.

Representanter for den svenske mobiltelebransjen sier at faren er overdrevet og at dagens sikkerhetsmarginer er tilstrekkelige.