Annonse


Gode tall for Avenir

– Som følge av fisjonen fra Sysdeco Group er en sammenligning av balansetall mot 1997 lite relevant, heter det i en melding fra selskapet.

Fortjenesten per aksje var 0,55 kroner i fjerde kvartal i fjor mot 0,10 i samme kvartal året før.

Underskudd i England
I England måtte selskapet tåle et underskudd på 14,6 millioner kroner, mens en bare kunne notere seg for 19,9 millioner kroner i driftsinntekter. Da gikk det bedre i Norge.

Der kunne en notere seg for 54,7 millioner i driftsresultat etter driftsinntekter på 271 millioner kroner. Konsernet som helhet kunne melde om 35,8 millioner kroner i driftsresultat etter inntekter på 304,4 millioner kroner.

Annonse
Fusjon på gang
Det er også inngått en avtale om fusjon mellom Avenir og det bergenske selskapet Bits (Bergen IT Senter AS). Denne fusjonen er ventet gjennomført i mars.

BITS utfører de samme typer konsulenttjenester som Avenir. Selskapet har styrket seg i Bergen etter at de tidligere fusjonerte med Unic Consulting. Disse to selskapene blir nå Avenir Vest. Bits sysselsetter i dag 35 personer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse