Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvaret nøler med IT

TELEGRAM: Forsvarets overkommando har store problemer med å velge nytt økonomisystem for Forsvaret. Fremdriften i prosjektet er stoppet for de to – tre neste månedene.

Forsvatsvideo

– Vi har stoppet opp for å være sikker på at beslutningsgrunnlaget vi har er så trygt som det bør være, sier stabssjef Eivind Hauger-Johannessen til Dagens Næringsliv.

Intern strid om pris
Sterk strid internt i Forsvaret kan altså stoppe planene om et storstilt IT-prosjekt til minst 400 millioner kroner. Forsyningskommandoene i Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hæren vil ha en billigere løsning enn sjefene i Forsvarets overkommando.

I et felles initiativ overfor forsvarsledelsen går forsyningskommandoene ut mot planene om å innføre et felles datasystem som ivaretar forsyningskommandoenes samlede behov.

Evaluering også stoppet
Den planlagte evalueringen av systemene Oracle og SAP, som kniver hardest om kontrakten til minimum 400 millioner kroner, er også stoppet.

Meningen var at Forsvaret skulle bruke første halvår 1999 til å teste Oracle og SAP. Valg av system og inngåelse av kontrakt skulle etter planen skje i juli 1999. Nå er alt i det blå.