Annonse


SV vil ha norsk nettmonopol

Ifølge Myrvoll vil dette være løsningen for å sikre en moderne motorvei for teletrafikk over hele landet.

Må ikke miste grepet
– Hovedårene i telenettet, telemarkedets transportåre, burde være organisert av et statlig selskap, sier Myrvoll.

– Det vil være ille hvis vi mister grepet på dette nettet. Det burde være samfunnets oppgave å legge til rette for en statlig kjørevei for teletrafikken, der det er fritt fremfor alle leverandører av teletjenester å konkurrere, fortsetter han.

Myrvoll ønsker å ta opp debatten om statlige netteiere i Samferdselskomiteen i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding nummer 24 i løpet av våren.

Annonse


Møter motstand
Myrvolls forslag møter motstand fra administrerende direktør Per Morten Torvildsen i ElTele Øst. Han mener vi kjenner få eksempler der store forvaltningsselskaper fører til mer effektiv drift.

– Å slå sammen de statlige netteierne samler mye kapital og kabler, men er ikke nødvendigvis best for forbrukerne. Forslaget hadde vært mer aktuelt for fem år siden. Nå er det allerede bygd ut store mengder alternativ infrastruktur, sier Torvildsen.