Annonse


Stort pluss for Ericsson Norge

– I år har vi lykkes med å øke volumet uten å øke kostnadene, og dette har gitt oss gode marginer. Resultatet skyldes i hovedsak eksportmarkedet og at vi har gjennomført et strengt internt kostnadsprogram, sier administrerende direktør Steinar Tveit i Ericsson AS.

Tallene for Ericsson AS gjelder før konsolidering av tall for andre Ericsson-selskaper i Norge.

Konsernets resultater
Ericsson-konsernet offentliggjorde også sine resultater torsdag 28. januar.

Omsetningen ble på 184,9 milliarder kroner, med et resultat for skatt på 18,3 milliarder, en økning på henholdsvis 10 prosent og 6 prosent fra 1997.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse