Annonse


Nytt norsk telenett kommer

EniTel står bak nettet, som allerede dekker Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, flere byer i Nord-Norge og i Sverige. Det opplyser adm. direktør Olav Harald Nordgard i EniTel i en pressemelding fra Newswire.

Stamnettet
Foreløpig har Statnett bygd ut fem større forbindelser med en samlet lengde på 1.000 kilometer. De går fra Oslo til Vestfold, over Oslofjorden til Østfold og Sverige, fra Vestfold til Kristiansand, fra Oslo over Hardangervidda til Bergen, fra Trondheim til Værnes og fra Harstad til Sverige.

I år blir det lagt en ny forbindelse på Møre, en forbindelse fra Oslo til Lillehammer, noen flere kilometer i Trøndelag og en forbindelse fra Trondheim til Sunndalsøra.

Fiberoptisk
Selskapet vil disponere 5.000 kilometer fiberoptisk kabel innen år 2001. Rundt 2.000 kilometer skal leies av Statnett. Kabler rulles nå ut langs store deler av det norske kraftstamnettet.

– De nye fiberoptiske kablene spinnes direkte på ikke-strømførende topplinjer i stamnettet, sier informasjosjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

Nest størst
– Vi skal bli det nest største telenettselskapet innen kommunikasjon på fibernettet i Norge, sier Nordgard.

Telia, Tele2 og NetCom skal være blant selskapets kunder. Statnett er største eier i EniTel med en andel på nærmere 24 prosent.

Ferdig år 2001
Ferdig utbygd vil nettet dekke store deler av Sør- og Midt-Norge, Nord-Norge opp til Tromsø, – i alt 80 byer og tettsteder.

– Våre utbyggingskostnader er på nærmere 300 millioner kroner, som finansieres gjennom en 20-års leieavtale med EniTel. Det nye stamnettet er knyttet til lokale og regionale nett, sier divisjonsdirektør Trygve Kierulf i Statnett.

EniTel skal investere 600 millioner kroner, og har til nå lagt inn 270 millioner kroner.

Oppstart
EniTel har allerede opprettet forbindelse mellom Trondheim og Oslo. Rundt årsskiftet åpnet en ny forbindelse mellom Oslo og Bergen over Sauda. Den forlenges nå til Stavanger.

I februar knyttes nettet til NorSeaCom-kabelen til England, via flere plattformer i Nordsjøen. Det er den første fiberoptiske kabelforbindelsen over Nordsjøen.

– Vi skal selge overføringskapasitet til store kunder, hovedsakelig teleoperatører og andre storbrukere, sier Nordgard.

EniTel ble etablert i 1996 og eies av 48 elektrisitetsverk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse