Moan, Øystein

Annonse


Kraftig bedring for Visma

Moan, Øystein

Visma-konsernet oppnådde i 1998 et driftsresultat på 19,2 millioner norske kroner og et resultat før skatt på 22,7 millioner.

Kraftig forberdring
Dette er en kraftig forbedring fra 1997 hvor Visma hadde et driftsunderskudd på 91,2 millioner norske kroner.

Omsetningen i 1998 ble på 289 millioner norske kroner mot 270 millioner året før, en økning på 6,4 prosent.

Selskapets egenkapital var på 67 prosent av totalkapitalen ved utgangen av 1998. Netto kontantbeholdning var på 67 millioner kroner.