Jon Espesæter

Annonse


Fusjon – ingen politisk krise

Jon Espesæter

– Vi har de nødvendige redskapene til å drive distriktspolitikk i forhold til telesektoren. Med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er det flertall i Stortinget for å skape en distriktsvennlig telepolitikk, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til ITavisen.

Uten Høyre og Frp
– Det er først hvis regjeringen skal basere sin telepolitikk på støtte fra Høyre og Frp at det vil kunne oppstå noen politisk krise på grunn av sammenslåingen av Telia og Telenor, sier han videre.

Schjøtt-Pedersen viser til det flertallet som eksisterer i Stortinget for en distriktsvennlig telepolitikk.

Annonse


Likeverdig tilbud
– Arbeiderpartiet ser det som en klar forutsetning at fusjonen ikke må få konsekvenser for et likeverdig teletilbud til alle deler av landet. Det må være likhet i forhold til pris, tilbud og service, samt at hele landet må få tilgang til ny teknologi, sier Schjøtt-Pedersen.

Arbeiderpartiets samferdelspolitiske talsmann er heller ikke fremmed for å pålegge den nye telegiganten distriktshensyn i vedtektene, men han ønsker her å fokusere på arbeidsplasser, snarere enn tjenestetilbudet. Det betyr at han ønsker å bevare flest mulig arbeidsplasser innen tele i distriktene, ikke minst fordi disse ofte representerer et høyt utviklet teknologisk miljø.

Dialog med ansatte
Schjøtt-Pedersen regner imidlertid med at dette ikke vil være noe problem i praksis, siden Telia og Telenor ikke vil ha noen ”overlappende” virksomhet i distriktene.

En eventuell avvikling av arbeidsplasser i sentrale strøk mener han bør skje i dialog med de ansatte. Han vil imidlertid ikke uttale seg om Arbeiderpartiet har noen krav til bevaring av arbeidsplasser sentralt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse