Annonse


Tank, ikke snakk!

Esso har allerede bannlyst mobiltelefoner på sine bensinstasjoner mange steder i verden, med henvisning til et par ulykkeshendelser hvor man mener at det er bevist at gnister fra mobiltelefoner antente bensingass.

Svensk totalforbud
Nå forteller Sydsvenska Dagbladet at de svenske oljeselskapene vurderer å gå inn for et felles tiltak mot mobilbruk på bensinstasjonene. Forbudet skal skje i regi av bransjeorganisasjonen Petroleumsinstituttet.

– Det som er farlig i ett oljeselskap, er selvfølgelig også farlig i et annet, sier Svenska Petroleumsinstituttets Leif Ljung til Sydsvenskan.

– Hvis en regel skal få gjennomslag, må den være felles for alle bensinstasjoner.

Ingen stor fare
Petroleumsinstituttet vil imidlertid ikke overvurdere faren.

– Vi regner dette ikke som noen stor risiko, ellers ville vi nok ha handlet raskere, sier Ljung.

– Nå skal vi vurdere dette i sammenheng med andre sikkerhetstiltak.

Norske Olav Ljøsne på Svenska Shell mener imidlertid at det kan bli vanskelig å få kundene til å respektere et telefonforbud.

– Vi har hatt røykeforbud på alle bensinstasjoner i mange år, men likevel er røykende kunder et problem som våre ansatte møter nesten hver dag. I det perspektivet kan man forstå hvis det blir vanskelig å få dem til å stenge av mobiltelefonen før de tanker, sier Ljøsne.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse