Annonse


AT&T øker fortsatt

AT&T melder at overskuddet per aksje økte med 44,9 prosent i forhold til siste års resultat i fjerde kvartal. Totalt økte omsetningen med 4,8 prosent. På årsbasis er økningen på 3,2 prosent. Dette innebærer at AT&T hadde en omsetning på 99,02 milliarder kroner siste kvartal, og at omsetningen i fjoråret endte på 390,24 milliarder kroner.

Venter vekst i 1999
AT&T melder at de venter en vekst på mellom fem og syv prosent i 1999. Da er effekten av overtakelsen av TCI, Vanguard Cellular Systems og IBM’s Global Network Business tatt med.

Bedriftsmarkedet økte i fjor med 4.7 prosent for AT&T. Det ga en omsetning på 41,81 milliarder kroner siste kvartal. Totalt for 1998 endte de på 167,98 milliarder. Dette ga en vekst på 4,1 prosent. Veksten kom hovedsakelig på grunn av økt salg av datatjenester.

Taper på konkurranse
Omsetningen i fjerde kvartal på forbrukermarkedet endte på 40,34 milliarder kroner. Her måtte selskapet tåle en nedgang på 3,6 prosent. Dette førte til at bedriftsmarkedet omsatte for mer enn forbrukermarkedet.

På årsbasis endte de opp med en omsetning for forbrukermarkedet på 165,78 milliarder, som er en nedgang på 3,8 prosent. AT&T melder at denne svikten kommer av økt konkurranse og at vel 26 millioner av privatkundene deltar i rabattprogram.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse