Arnt Sommerlund

Annonse


Lovende tall for Siemens

Arnt SommerlundSiemens introduserte i fjor en 10-punktsplan for å øke lønnsomheten i selskapet før den planlagte børsnoteringen i USA sommeren 2001. Nå kan det se ut til at Siemens er på rett vei etter at de foreløpige kvartalstallene er klare.

Vekst
I perioden 1. oktober til 31. desember i fjor økte resultatet før skatt med hele 12 prosent, fra 2,5 milliarder kroner i fjor til 2,8 milliarder kroner i år. Det er litt over det flere analytikere hadde ventet.

Omsetningen økte i samme kvartal med 16 prosent, fra 131,5 milliarder kroner til 140 millioner kroner.

Internasjonal suksess.
Siemens har i dag flere ansatte i utlandet enn i hjemlandet – Tyskland: 242.000 av totalt 236.000 medarbeidere er sysselsatt i utlandet. Og det er i de internasjonale aktivitetene at omsetningsveksten er størst: Økningen der var på hele 21 prosent.

Kraft, transportsystem og medisinsk utstyr trekker ned på grunn av økte utgifter.

I følge Siemens selv ligger det nye området “Informasjon og kommunikasjon” an til å bli en av selskapets motorer for økt vekst.