Arnt Sommerlund

Annonse


Fusjonen gir Sense-seier?

Arnt Sommerlund

De fleste politikere er opptatt av å skjerpe konkurransen etter fusjonen. Dette kan hjelpe Sense i sin regulatoriske drakamp.

Nettet for alle ?
Nestleder Per-Kristian Foss i Høyre har vært en pådriver for å skjerpe konkurransen i telesektoren. Han gikk blant annet sterkt imot Telenors fortrinnsrett på oppkjøp av kapasitet i NSBs fiberoptiske nett. Etter kritikk fra ESA, endte det med at Telenor trakk seg fra avtalen.

I forbindelse med fusjonen, understreket han det regulatoriske ansvaret ovenfor ITavisen.

Annonse


– Det er viktig at alternative aktører kan slippes inn på markedet for å hindre at Telenor/Telia, vil dominere fullstendig, sier Foss

Nye tjenester
Foss tror ny teknologi vil flytte fokus bort fra nett og infrastruktur. Dette vil føre til flere aktører og et mangfold av nye tjenester.

– Jeg skal møte med lederen i Samferdselskomiteen, Oddvar Nilsen (H), på fredag. Da vil jeg ta opp med han mulighetene for at Sense kan slippe til, sier Foss.

Fusjons Boomerang
Telenor, som i utgangspunktet hadde sterk markedsdominans, vil etter fusjonen få en urovekkende stor markedsandel. Dette kan bli tungen på vektskålen som gjør at man slipper til nye aktører.Styreformann Trygve Tamburstuen i Sense Communactions regner med at fusjonen vil vekke politikernes interesse for å slippe virtuelle aktører til.

– En remonopolisering som dette fjerner konkurransen i telemarkedet. Dette vil åpne øyne etter politisk nøling og legge situasjonen til rette for nye aktører, sier han til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse