Flyvende Toaster

Annonse


Fra Java til Jini

Flyvende Toaster

Jini er et sett programverktøy som kan anvendes av alle apparater som kjører Java. Jini sørger selv for å finne nettverksforbindelsen og for å formidle hvilke egenskaper apparatet har.

Kan brukes overalt
Sun påstår at Jini kan brukes av alt utstyr som kan koples til et nettverk: datamaskiner, mobiltelefoner, telefonapparater, tv-apparater, videospill, luftkjølere og industriroboter.

Foreløpig mangler imidlertid noen av disse apparatene tilstrekkelig med minne til å kjøre Jini.

Annonse


Kobles automatisk
Da Sun demonstrerte Jini i begynnelsen av desember, viste de hvordan teknologien automatisk koplet et digitalt kamera, en mobil-PC, og en frittstående harddisk til et nettverk, og deretter fikk utstyret til å fungere sammen.

Sun demonstrerte også hvordan Jini kunne brukes til å fjernstyre vifter og belysning.

Flere er underveis
Microsoft, IBM og Lucent jobber med tilsvarende teknologier:

Microsoft demonstrerte nylig sin Universal Plug and Play-teknologi. Lucents Inferno er i første rekke beregnet på telefonapparater og TV-apparater med Internett, og IBMs T Spaces er en mellomvareteknologi som likner mye på Suns JavaSpaces.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse