Annonse


NetCom positiv til fusjon

I konsesjonsbetingelsene til GSM 1800-nettet het det at konsesjonene utlyses på ny, hvis noen av partene fusjonerer.

Lyses ut på ny
Telia, som ble tildelt en lisens sammen med NetCom og Telenor, har holdt igjen utbygging. En av grunnene skyldes den risikable investeringen på cirka 2 milliarder, men også muligheten for en fusjon kan ha spilt en viktig rolle.

Etter at fusjonen nå er blitt en realitet, vil Telias konsesjon sannsynligvis lyses ut på ny.

Annonse
– Dette åpner for en tredje aktør, men vi vil ikke spekulere hvem dette vil bli, sier informasjonssjef Guri Wohrmdahl til ITavisen.

Børsrus også i fjor
I løpet av fjorårets fusjonsforhandling steg NetCom aksjen kraftig, inntil fusjonen ble avblåst og kursen falt tilbake. Analytikere begrunner dette med at det vil svekke konkurransen på mobilmarkedet. En ny og dynamisk aktør som NetCom, uten statlig daukjøtt, kan tjene på friksjonseffekten av en så voldsom og komplisert sammensmeltning.

Aksjekursen har steget 10 prosent de siste to dagene til ny toppnotering i år. Den ligger nå på 251 kroner. I samme periode var totalindeksen tilnærmet uendret.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse