Annonse


KT avventende til fusjon

– Fra vi har en sak å forholde oss til har vi seks måneder på å komme med en uttalelse. Vi har derfor ingen uttalelse å komme med nå, sier avdelingsdirektør Gunnar Birkelund i Konkurransetilsynet til ITavisen.

Må få oversikt
Konkurransetilsynet må få oversikt over hva en eventuell fusjon mellom norske Telenor og svenske Telia innebærer før de kan kommentere.

– Vi må se på avtalen, vurdere den og deretter komme til en konklusjon. –Det er snakk om en stor fusjon og vi må undersøke om dette tilhører Europakommisjonen, ESA eller oss, sier Birkelund.

Komplekst marked
– En eventuell fusjon vil angå et komplekst marked som består av flere markeder. Det innebærer at vi eventuelt må vurdere hva det vil bety for de enkelte markedene, sier Gunnar Birkelund i Konkurransetilsynet som per i dag ikke kan si noe konkret om fusjonen mellom Telenor og Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse