Annonse


Hva skal telebarnet hete?

Nå behøver selvfølgelig ikke navnet å inneholde disse elementene i det hele tatt, men med tanke på hvem som er dagens eiere så viser all erfaring at disse personene tradisjonelt velger slike navn.

Kjøper gammelt navn
Det leder frem til aktuelle navn som ScanCom, ScandiCom, NorCom og NorIT. NorTel hadde sannsynligvis vært førstevalget dersom det ikke allerede er opptatt. Nå behøver ikke nødvendigvis et navn å være uaktuelt selv om det i dag benyttes av andre selskaper. Det handler bare om kostnadene ved å kjøpe ut dagens rettighetsinnehavere. Med andre ord, glem NorTel.

Både Telenor og Telia har definert hele Norden, og ikke bare Skandinavia, som sitt hjemmemarked. Det betyr muligens at Nor er en mer aktuell forstavelse enn Scan og at navnet i tillegg skal være lett å uttale, også på finsk.

Ingen webside
Det betyr at NorCom og NorIT begge er aktuelle. Et raskt søk på weben viser at disse to navnene ikke har noen norsk webside, derimot finner vi begge to som .com.

Annonse


Norit er et forholdsvis lite globalt ”miljøselskap” med hovedkontor i Nederland, og de fleste aktiviteter i Europa. Norcom derimot er en amerikansk IBM-forhandler. Av disse to navnene er altså Norcom det enkleste å få tilgang til.

Konvergens av navn
Konvergensen mellom tele og data er også høyaktuell. Selv om det finnes selskap som er mer berørt av konvergensen enn disse to selskapene, kan det likevel være en aktuell forstavelse.

Det leder til navn som NorKon, NorCon, eller ScanCon. NorCon er vel det som høres best ut av disse, og heller ikke på dette navnet er det registrert noen webside, verken på .no, .se, eller .com. Smak litt på det – kanskje NorCon kan bli det nye navnet?

Argumentet mot navnet er helt klart at ordet konvergens per i dag ikke har like høy buzz-faktor som ord inneholdende Tel eller Com, men av mangel på andre alternativer kan det likevel være aktuelt.

Dagens tusentips
Hva med å sende inn papirer til Brønnøysund og registrere de navnene du tror kan være aktuelle, så vanker det kanskje noen kroner fra Hermansen & Co. dersom de må kjøpe rettighetene til navnet fra deg?