dørumsiden

Annonse


Dørum med historisk avtale

dørumsiden– Det nye selskapet vil være konkurransedyktig, og kunne servere lave priseer på tjenester, sier Dørum.

Intensjonserklæring
Intensjonserklæring vil bli underskrevet senere onsdag på Gardermoen. Erklæringen legger opp til en fusjonsprosess mellom Telenor og Telia, som i første omgang kommer til å ta minst åtte uker, sier Dørum.

Dernest vil Stortinget i Norge og Riksdagen i Sverige få forelagt saken til behandling.

Selger ut
Allerede i intensjonserklæringen gjøres det klart at det senest 31.12 år2000 vil bli et nedsalg til 33,4 prosent andeler på hver av de nasjonale eierne. 33,2 prosent av aksjene vil bli lagt ut for salg til private eiere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse