Kristoffersen, Anders

Annonse


Usosial PC-skatt

Kristoffersen, AndersBehovet for større IT- og datakunnskap i befolkningen er bakgrunnen for at privat bruk av arbeidsgivers PC hjemme ikke lenger er skattepliktig inntekt.

Men forutsetningen er at utlånet av PC har sammenheng med de arbeidsoppgaver arbeidstakeren skal gjøre for sin arbeidsgiver. Det betyr at mange faller utenfor.

Flere trenger
– De som faller utenfor er kanskje de som ville ha hatt aller størst utbytte av ordningen med utlån av PC gjennom arbeidsgiver, sier Jan M. Evensen.

Han jobber i firmaet CMA, som blant annet har sørget for PCer til flere av landets kommuner og også deres ansatte.

Urettferdig
– Dette er et regelverk som setter samfunnet tilbake, sier Anders Kristoffersen, lederen i EL & IT-forbundet.

Han engasjerer seg på grunn av urettferdigheten regelverket fører til og erklærer at El & IT-forbundet kommer til å forfølge denne saken.

Kontor- og datateknisk landsforening vil gjøre det samme, bedyrer konsulent Fredrik Syversen i KDL.

– Dette er utilgivelig i forhold til den utviklingen landet er inne i nå, sier han og legger til at han mener politikerne bør endre dette regelverket.

Forskjellsbehandling
– Dette er en vanvittig forskjellsbehandling. Dette er akkurat den veien man bør gå hvis man ønsker å drive enkelte grupper i befolkningen så langt bort fra IT som mulig.

Syversen er en av dem som mener at dette er et regelverk som er det stikk motsatte av å styrke IT-kompetansen generelt i befolkningen. Slik sett mener han det er samfunnsøkonomisk uheldig, for å si det forsiktig.

Klasseskiller
Vaskehjelper har ikke anledning til å nyte godt av disse skattefordelene. Det samme gjelder folk innenfor enkelte serviceyrker og selvsagt også arbeidsledige.

Dette blir dermed en lovgivning som sementerer klasseskillene. De som allerede er privilegert ved å ha tilgang til datautstyr og IT gjennom sine arbeidssteder skal altså få ta med seg fordelene sine hjem og dele dem med samboer og eventuelle barn.

De arbeidstakerne som har lavest lønn og minst forutsetninger for å gjøre seg kjent med IT blir hengende enda lenger etter. Indirekte vil også deres barn bli skadelidende fordi de ikke får de samme læremulighetene som barn hvor det finnes PC i hjemmet.

Bekrefter
Ståle Wangen i Skatteavdelingen i Skattedirektoratet bekrefter overfor Telecom Revy at “det vil være grupper som faller utenfor ordningen”.

Informasjonssjef Anne-Sissel Skånvik i Finans- og tolldepartementet presiserer at “tjenstlig bruk” er grunnforutsetningen for å komme innunder ordningen med skattefritak ved lån av PC fra arbeidsgiver.

En gruppe som vil falle utenfor er renholdsarbeidere, slår hun fast.