Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Halv seier for Sense

Foto: Jørgen berner RossTrygve Tamburstuen lar seg tydeligvis ikke knekke av at Samferdselsdepartementet ga oppsettende virkning i konflikten om tilgang til Telenors mobilnett i Norge. Tamburstuen er nå sikker på sin fremtid som nordisk teleoperatør.

Regulatorisk maraton
Konflikten om Sense skal få tilgang til eksisterende aktørers nett, har ikke bare skapt uenighet i Norge. Både i Danmark og Sverige må de respektive teletilsynene gå opp upløyde juridiske marker når de saksbehandler.

Danmark fikk saken i fjor høst og regnet med en avgjørelse før jul. Nå er avgjørelsen endelig tatt – Sense gis tilgang til å leie Sonofons mobilnett, men får ikke tilgang til all kundedata fra Sonfons kunder i forbindelse med interconnect (samtrafikk).

Likevel full seier?
Selv om Sense ikke fikk medhold på alle punkter, tar Tamburstuen avgjørelsen som en full seier.

– Avgjørelsen er gledelig. Den er med å skape presedens for den videre prosessen i de nordiske landene, sier Tamburstuen til ITavisen.

Annonse
ESA tvinger Telenor ?
Etter at det norske Post-og teletilsynet ga Sense tilgang til Telenor Mobils nett, valgte samferdselsdepartementet å gi Telenor medhold i anmodning om oppsettende virkning. Dette har ført til at Tamburstuen nå klager Telenor inn for ESA – EFTAs konkurransedomstol.

Inntil videre må Tamburstuen allikevel vente på norske politikere inntil han får dekning i hele norden som virtuel operatør.

– I løpet av første kvartal skal vi begynne å levere tjenester via Nortel, sier han til ITavisen.

ITavisen vil komme tilbake med ytterligere detaljer og kommentarer til den danske telestyrelsens kjennelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse