Annonse


Bergen skifter telesystem

Det nye Alcatel-systemet omfatter sentral- og bydelsadministrasjoner, rådhus, brannvesen, legevakt, renhold og havnevesen, skriver Newswire i en pressmelding laget på oppdrag for Alcatel..

Mer enhetlig
– Kommunen får nå et mer enhetlig ansikt utad. Publikum vil møte enklere og bedre service. Med det nye telefonsystemet kommer innringeren raskere frem til den person eller det kontor de søker, sier Rita Madsen Nødtvedt i Alcatel Distribusjon.

Bergen kommune ønsker en løsning som kan knytte sammen tele- og datakommunikasjon i ett system. Dette er mulig med det nye Alcatel-systemet.

Til sommeren
Selskapet begynner å levere utstyret i månedsskiftet februar-mars. Systemet skal være operativt innen sommeren. Det omfatter 21 Alcatel 4400-sentraler med 4.200 linjer og 3.800 digitale telefoner. Bergen kommune har fra før installert rundt 100 Alcatel 4200-sentraler, blant annet ved byens barnehager og skoler.

– Alle sentralene inngår i ett system. Kommunen oppnår dermed en bedre integrasjon mellom alle enheter som har de nye telefonsystemene, sier Madsen Nødtvedt.

Forhåndsprogrammert
En rekke tjenester er forhåndsprogrammert. Med et enkelt tastetrykk kan telefonen settes over på fravær, svarer eller viderekoples til mobiltelefon.

– Det blir unødvendig å bruke tall kombinert med stjerne- og firkanttast for å få utført slike tjenester, sier Madsen Nødtvedt. Brukeren kan også ringe ved å skrive navn i steden for å slå nummer.

Foreløpig har Alcatel Distribusjon ikke inngått noen driftsavtale med Bergen kommune. Madsen Nødtvedt utelukker ikke at en slik avtale kan komme senere. Det siste året har selskapet overtatt driften av telefonsystemet for en rekke større selskaper og offentlige virksomheter i Norge, blant annet Statoil, Storebrand og Rikstrygdeverket.

Annonse