Annonse


Telenor i IT-fusjon?

Administrasjonen i selskapene har som mål å komme til en avklaring om et forslag om fusjon som vil forelegges de respektive styrer innen utgangen av januar, står det i en pressemelding fra EDB ASA.

2.100 ansatte
Et fusjonert selskap forventes på pro forma basis å ha en omsetning i størrelsesorden 2,8 milliarder norske kroner i 1998. De to selskapene har til sammen ca. 2.100 ansatte og kontor i elleve norske og fire utenlandske byer.

EDB-konsernet, som ble børsnotert i 1997, består av hovedselskapene EDB ASA, EDB Intech AS og EDB MaXware AS.

Telenor Programvare AS, som ble etablert i 1998, vil bestå av selskapene Telenor Dataservice AS, Telenor Dolphin AS, Telenor Informedica AS, Telenor Novit AS og Telenor 4tel AS, samt eierandeler på 50 prosent i det planlagt fusjonerte selskapet Telenor Allianse AS/Divisjon Fagtjenester fra Posten SDS.