jente/data

Annonse


Fordommer mot IT-kvinner

jente/data

Stadig færre svenske kvinner velger IT-utdanning, men de som gjør det velger oftere og oftere kurs som retter seg spesielt mot kvinner, skriver Computer Sweden.

Aktiv deltagelse
Slike kvinnekurs finnes det flere varianter av i Sverige og her opplever man langt flere søkere enn det er studieplasser.

En av grunnene til at kvinnene søker seg til disse rene kvinnekursene, er at det er lettere for dem å delta aktivt i undervisningen. Her tør de stille akkurat de spørsmålene de vil, sies det.

Annonse
Mer krevende
Men ett problem er det at arbeidsgiverne tror at disse kursene er lettere å gjennomføre enn kursene for menn, selv om dette ikke er tilfelle. Snarere tvert om.

Nettopp fordi dette er kvinnekurs stiller man snarere høyere krav til studentene enn det man ville gjort ellers, hevder Christina Johansson ved Datateknisk Utbildning i Stockholm overfor Computer Sweden.

Det er viktig både for studentene og for skolene at kursene ikke stemples som mindreverdige, derfor er kravene såpass høye.

Ikke i Norge?
Kristin Bergersen, som er datakonsulent ved Kompetansesenter for likestilling, har ikke registrert noen tilsvarende fordommer i Norge. Hun understreker også at det skulle bare mangle:

– Kvinnekursene de kjører ved NTNU er veldig seriøse og veldig bra, slår hun fast.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse