Annonse


Kabelkjøp til 80 mill. kr

Alcatel Kabel Norge AS og BICC Norspa AS er leverandørene Avtalene er inngått med mulighet for forlengelse på inntil to år.

EU-konkurranse
Forut for leverandørvalgene har det vært en stor internasjonal konkurranse etter EU-utlysning.

For inneværende år har Telenor Nett AS valgt to leverandører av kabel. Alcatel vil fortsatt være leverandør av fiberoptisk landkabel, fiberoptisk sjøkabel og kobberkabel.

Det norske firmaet BICC Norspa AS på Ski er en ny leverandør for Telenor Nett. De vil levere fiberoptiske landkabler, som produseres i Tyskland.

For leveranser i 1998 har Telenor Nett AS hatt Alcatel Kabel Norge AS som leverandør.

For Alcatels del vil kobberkabler og fiberoptiske sjøkabler bli produsert på Rognan. Fiberoptiske landkabler fra Alcatel vil bli produsert i Tyskland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse