Nokia Future 1

Annonse


Nordmenn utvikler UMTS

Nokia Future 1Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SINTEF bidrar til å utvikle radiobiten i UMTS, en av de mest sentrale delene i systemet, melder Aftenposten.

En UMTS-mobil vil kunne fungere som TV, PC og digitalt kamera i tillegg til å være telefon. UMTS står for Universal Mobile Telephony System og vil kunne brukes over hele verden, men trolig først og fremst i urbane strøk.

Pengestøtte
Både Telenor og Norges forskningsråd bidrar med pengestøtte til denne forskningen.

Forskerer fra NTNU sier at de satser på å ha utviklet et demonstrasjonssystem innen år 2002. En UMTS mobil mediaterminal til bruk for alminnelige dødelige vil sannsynligvis være på markedet i år 2005, mener forskerne. Prisen vil etter et par år ligge et sted mellom 3000 og 4000 kroner.

Signaler overalt fra
UMTS systemet vil ta signaler fra både vanlig telenett og basisstasjoner, samt lavbane satellitter. Dermed kan det brukes over hele verden til samtaler, videokonferanser, fotografering og sending av tekst og bilder.