Annonse


Korrupsjon i telebransjen?

I 1995 var Tele Danmark svært interessert i å skaffe seg et fotfeste i Øst-Europa. Derfor passet det bra for selskapet at den tsjekkiske regjeringen under ledelse av Vaclav Klaus skulle selge 27 prosent av aksjene i SPT til utenlandske investorer. Dette var som et ledd i sin storstilte privatiseringskampanje,

I følge den hollandske TV-kanalen sto da også Tele Danmark på toppen av listen over mulige kjøpere da budrunden var over. På 2. plass fant man hollandske KPN i konsortiet Telsource, hvor også sveitsiske Telecom var deltaker.

Revisjonsrapport avslører
Men i siste omgang var det Telsource som gikk av med seieren. Nå har imidlertid det internasjonale revisjonsselskapet Doloitte & Touche utarbeidet en rapport som dokumenterer at det var bestikkelser med i bildet.

Rapporten var hemmelig inntil Nederland 1 fikk tak i den. Flere hollandske partier, inkludert det sosialdemokratiske regjeringspartiet, krever nå at saken bli gjennomgått i detalj.

Ergerlig tap
I følge Berlingske Tidende opplevde Tele Danmark det i 1995 som «ergerlig» å tape kampen, siden en investering i SPT hadde «passet godt inn i den overordnede strategien for Øst-Europa».

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse