Annonse


E-post på bøljan blå

Den nye tjenesten er gjort mulig av en utbygning av Eik-jordstasjonen i Norge, som kan sende e-post til og fra Inmarsat C-terminaler, melder danske Jylland Posten. Internett-brukerne til havs må først registreres i Tele Danmarks satellittjenesters kundesystem og på jordstasjonen.

Maritim kommunikasjon
Marlink, som ble opprettet i 1995, startet med elektronisk datautveksling til sjøs i Norge. Selskapet er nå eid av Telenor/Divisjon Telenor Global Services AS.

Etter konkursen i sommer har Marlink reorganisert, og de har nå fokus på to pakker. De to pakkene inneholder elektronisk handel og elektronisk meldingsutveksling. Under den siste pakken kommer e-post, telefax og skip/kyst kommunikasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse